Προτάσεις του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος, τα οικονομικά και τα θεσμικά της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημάρχου Κιλελέρ κ. Αθανασίου Νασιακόπουλου όπου ως βασικός εισηγητής στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στο Βόλο κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις της ΠΕΔ Θεσσαλίας που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος διατύπωσε τις παρακάτω θέσεις:

 • Αντιμετώπιση με συγκεκριμένες θέσεις της ενεργειακής κρίσης όπως οικονομίες κλίμακος, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων. Συγκεκριμένα σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία. Το ενεργειακό κόστος για τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ Πανελληνίως ανέρχεται στο δυσθεώρητο ποσό του 1, 2 δις ευρώ ετησίως. Οι ενεργειακές ανάγκες των Δήμων και ΔΕΥΑ προκειμένου να έχουν επάρκεια είναι της τάξης των 5.000 MW, το οποίο ως κόστος επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 3 δις ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί αυτή η επένδυση θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60%. Αυτό σημαίνει σε απόλυτα νούμερα ότι θα εξοικονομούμε περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ ετησίως χωρίς να υπολογίζονται οι λοιπές χρεώσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν κυριολεκτικά «σωτήριο». Εάν δε, συνυπολογίζουμε και τον χρόνο απόσβεσης που είναι περίπου 4 έτη τότε γίνεται κατανοητό ότι αυτή η επένδυση είναι άμεσης προτεραιότητας με τεράστια οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Η απαιτούμενη έκταση για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών μονάδων είναι περίπου 50.000 στρέμματα για όλη την Ελλάδα.
 • Καταστατική θέση των Αιρετών
 • Στελέχωση των ΟΤΑ που είναι υποστελεχωμένοι.
 • Κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων, αφού όμως ληφθεί υπόψη:
 • α) η άμεση χρηματοδότηση, στελέχωση και υποδομές μεταβιβασμένων αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά: Ναυαγοσωστική κάλυψη, αδέσποτα, καθαρισμός οικοπέδων, γκρεμισμένα σπίτια κλπ).

β) η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους (ρεύμα, καύσιμα)

 • Διαδικασίες προετοιμασίας φακέλων για το Ταμείο Ανάκαμψης και γνωστοποίηση των όρων ένταξης των προτάσεων.
 • Τη μη εφαρμογή του τέλους ταφής απορριμμάτων αφού, για μια φορά ακόμη, η ευθύνη των καθυστερήσεων ανήκει στην πολιτεία και όχι στους Δήμους.
 • Αλλαγή κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ και άμεση απόδοση παρακρατηθέντων
 • Επανακατοίκηση της υπαίθρου για την τόνωση της με συγκεκριμένα κίνητρα.
 • Στέγαση Δημοσίων Υπαλλήλων σε μικρούς Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους.
 • Συνεργασία των Δήμων με τις διαχειριστικές αρχές και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονικών ορίων για την εκτέλεση έργων.
 • Υποχρεωτική η γνώμη των Δήμων για έργα που αφορούν σε ΑΠΕ. Νομοθετική παρέμβαση ώστε η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι δεσμευτική.
 • Περιβαλλοντικό τέλος για την άρδευση και ύδρευση: Για την άρδευση το συγκεκριμένο τέλος στη λεκάνη απορροής του Πηνειού υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα. Πόσο δυσβάσταχτο! Ζητάμε να μην ισχύσει αυτή η επιβάρυνση.
 • Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: Προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι ζητάμε να γίνει επιμήκυνση των δανείων κατά 17 μήνες ή οι δόσεις να γίνουν περισσότερες από 22.
 • Κάλυψη εξόδων των Δημοτικών Συμβούλων και των Αντιδημάρχων που είναι συνταξιούχοι ή Δημόσιοι Υπάλληλοι.
 • Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Υποχρέωση για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας καταγραφής των οφειλών τους στους Δήμους ώστε να υπάρχει έλεγχος της απόδοσή τους.
 • Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση οχημάτων και μηχανήματων αλλά και για αγορά νέων σε υπηρεσίες όπως η Πολιτική Προστασία.
 • Θεσμοθέτηση αυστηρών χρονικών ορίων σε όλες τις υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις απαντήσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις