Ουσιαστικά μέτρα στήριξης για επαγγελματίες και επιχειρηματίες από τον Δήμο Λαρισαίων

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή και εντάσσονται στα έκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης.

Ειδικότερα, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης από τον Δήμο Λαρισαίων για πολίτες και επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα διακόπτεται υποχρεωτικά με κρατική εντολή η λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού.
Τα έκτακτα αυτά μέτρα οικονομικής στήριξης είναι τα κάτωθι:
-Απαλλαγή καταβολής των δημοτικών τελών που χρεώνονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος των επιχειρήσεων.
-Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
-Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%.
-Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης 5%.
Διευκρινίζεται, ότι όσον αφορά στα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% και τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης 5%, απαλλάσσονται μόνο οι επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή και μόνο για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούσαν, με την προσκόμιση μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
Ως εκ τούτου, όσοι υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ειδική εφαρμογή Local Government στον σύνδεσμο
https://bit.ly/2zUQ1rH επισυνάπτοντας τη δήλωση αναστολής λειτουργίας στο «ΕΡΓΑΝΗ» και τον τελευταίο λογαριασμό παροχής ρεύματος.
Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που ήδη καταβλήθηκαν κάποια εκ των παραπάνω τελών που αντιστοιχούν στο διάστημα απαλλαγής αυτών, θα υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Πληροφορίες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις