Και δεύτερη άδεια στην ΤΕΡΝΑ για αιολικό στα Άγραφα στη θέση “Καραβούλα”

Και δεύτερη άδεια για δημιουργία αιολικού πάρκου στα Άγραφα και πάλι στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ δόθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Ειδικότερα μετά το αιολικό πάρκο με εγκατεστημένη ισχύ 33,6MW αποτελούμενο από 16 ανεμογγενήτριες που θα εγκατασταθεί στη θέση «Κορυφές», των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου η εταιρεία αδειοδοτήθηκε και για δημιουργία αιολικού πάρκου από 15 ανεμογεννήτριες με ισχύ 45 MW, στη θέση «Καραβούλα», στα όρια των Δήμων ΑργιθέαςΜουζακίου και Πύλης

Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και μετην εξής εταιρική σύνθεση: «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»με ποσοστό 37,932%, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό 21,911%, «YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) SAR» με ποσοστό 5,996% και λοιποί μέτοχοι (μέσω Χ.Α.Α.) με ποσοστό 34,161%.

Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 45MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 45 MW, αποτελούμενος από 15 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 3,0 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 117 μέτρα, στη θέση «ΚΑΡΑΒΟΥΛΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης, Αργιθέας και Μουζακίου, των Δήμων Πύλης, Αργιθέας και Μουζακίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας.

Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Πηγή: karditsalive.net

Σχετικές δημοσιεύσεις