Ανακοινώθηκαν 37 νέες προσλήψεις στη Λίμνη Πλαστήρα

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην
πρόσληψη τριάντα εφτά (37) ατόμων για την στελέχωση της παιδικής εξοχής
– κατασκήνωσης Νεράιδας με τις κάτωθι ειδικότητες:

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 21/06/2024 έως
02/07/2024.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα προσόντα των ειδικοτήτων,
την αίτηση, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα συμπλήρωσης , θα
βρείτε στον ιστότοπο του Δήμου www.plastiras-ota.gr ή στο τηλέφωνο 24413
52202.

Σχετικές δημοσιεύσεις