Συνεργασία Ελλάδας – Εσθονίας στο πλαίσιο κοινών δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο στάδιο της συνεργασίας Ελλάδας – Εσθονίας στο πλαίσιο κοινών δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) της Εσθονίας (Eesti Töötukassa), που διεξήχθη διαδικτυακά στις 26 & 27 Μαΐου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Βοήθειας (Mutual Assistance Project-MAP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network). Στόχος του προγράμματος συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η βελτίωση διαδικασιών σύζευξης όσων αναζητούν εργασία με τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους.

Το πρώτο διήμερο εργαστήριο περιελάμβανε τρεις επιμέρους συνεδρίες, στις οποίες τα στελέχη των δυο ΔΥΑ επεξεργάστηκαν τους στόχους που έχει θέσει ο ΟΑΕΔ για την ενίσχυση των διαδικασιών σύζευξης, ανέλυσαν τα δεδομένα και τις πρακτικές του αντίστοιχου Εσθονικού μοντέλου και εξερεύνησαν τις δυνατότητες υιοθέτησης καινοτόμων διαδικασιών και μεταφοράς προηγμένων ψηφιακών συστημάτων και μεθοδολογιών στο πλαίσιο του Mutual Assistance Project-MAP.

Ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, διευρύνοντας τις συνεργασίες του με τους διεθνείς εταίρους, έχοντας ως στόχο την υιοθέτηση των καλύτερων ευρωπαϊκών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών μέσω της διαρκούς ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις