Σε ισχύ από χθες 1η Μαΐου το συνεχές ωράριο για το μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο στον ηλεκτρισμό

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ισχύει από χθες 1 Μαΐου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2019, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση -μειωμένο νυχτερινό- με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00).

Όπως επισημαίνει ο  ΔΕΔΔΗΕ, καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Δεν γνωρίζετε αν έχετε μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο;

Δείτε πως θα το ελέγξετε εύκολα με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους.

Α) Ελέγχοντας το λογαριασμό που λαμβάνετε:

Στην μπροστινή όψη του λογαριασμού πάνω αριστερά, αναφέρεται το είδος του τιμολογίου, δηλαδή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:  Γ1Ν ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στην πίσω  όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά «η πάγια χρέωση νύχτας» και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων (kWh) που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού.

Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού εμφανίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις του μετρητή, όπου εμφανίζεται και η ένδειξη στον ΚΩΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 12 ή 13 (μειωμένο τιμολόγιο).

 Β) Ελέγχοντας το μετρητή της παροχής σας.

Καταρχήν μπορείτε να δείτε εάν διαθέτετε μετρητή διπλής εγγραφής δηλαδή αν υπάρχουν δυο κοντέρ στο μετρητή σας. Το ένα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Στη συνέχεια να παρατηρήσετε εάν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (κοντέρ) με την ένδειξη Μ.

Σχετικές δημοσιεύσεις