Νέα ευρωπαϊκή δράση του ΟΑΕΔ για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Ο ΟΑΕΔ εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το νέο έργο «Apprenticeship Internetwork: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs»/AppInternN, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (KA2) – Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η πρόταση του ΟΑΕΔ κατατάχθηκε πρώτη στη βαθμολογία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε σύνολο 97 αιτήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 268.854 ευρώ και η διάρκεια είναι 3 έτη.

Ο ΟΑΕΔ είναι ο επικεφαλής εταίρος μιας στρατηγικής σύμπραξης των εξής φορέων:

  • Από την Ελλάδα, ο Δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ).
  • Από την Ιταλία, ο Δήμος Ρώμης και ο ERIFO, μη κερδοσκοπικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών απασχόλησης και ΕΕΚ.
  • Από την Ισπανία, η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας.
  • Από το Βέλγιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA).

Στην υλοποίηση του έργου θα συμβάλουν επίσης, ως συνεργαζόμενοι εταίροι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o Δήμος L’Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.

Το AppInternN στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ Μαθητείας, ΕΕΚ και επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καλώντας τους εργοδότες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και εργασίας σε σπουδαστές και αποφοίτους ΕΕΚ, καθώς και να συμβάλει στην διασύνδεση της ΕΕΚ με τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες για δεξιότητες μέσω της δημιουργίας διεθνούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας Apprenticeship Inter-Network.

Στη νέα πλατφόρμα θα φιλοξενούνται τρία εθνικά Career Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό) ή «Επαγγελματικοί Κόμβοι» που θα διευκολύνουν τους σπουδαστές και αποφοίτους ΕΕΚ στην αναζήτηση θέσεων μαθητείας και εργασίας μέσα από ειδικές  βάσεις δεδομένων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους και στηρίζοντας την επαφή και συνεργασία τους με τους εργοδότες.

Με στόχο την ανταπόκριση της ΕΕΚ στις σύγχρονες εξελίξεις σε επαγγελματικές ειδικότητες αιχμής, μία βασική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση ενός νέου διαμεσολαβητικού ρόλου στην αγορά εργασίας, αυτόν του «Επαγγελματικού Εκπροσώπου» («Business Ambassador»), τον οποίο και θα αναλάβουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, εργοδότες ή υπάλληλοι επιχειρήσεων, συμβουλεύοντας σπουδαστές και αποφοίτους ΕΕΚ σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης, το AppInternN θα ωφελήσει σημαντικά σπουδαστές και αποφοίτους ΕΕΚ που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως νεαρά ΑμεΑ και νέους που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι έχουν σήμερα περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας.

Τέλος, η νέα διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενημερώνει άμεσα για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας, τη Μαθητεία και την απασχόληση. Κεντρική επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση της Μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν δύο ακόμη προτάσεις έργων ERASMUS+ στα οποία συμμετέχει ο ΟΑΕΔ ως εταίρος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2020.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου «Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship» / ENTRNET, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 (ΚΑ3) – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής, με επικεφαλής εταίρο το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό να διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιχειρηματικότητας και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σημερινής αγοράς εργασίας, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ενωσιακών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, εγκρίθηκε, η συγχρηματοδότηση του έργου «Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities» / MOTIV-ACTION, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2) – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με επικεφαλής εταίρο την IGITEGO ONG, σουηδικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης, που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μιας γενικής στρατηγικής με στόχο τη δημιουργία νέων εργασιακών ευκαιριών για άνεργους ενήλικες μέσω της παροχής υπηρεσιών ψηφιακού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις