Ερώτηση Κυρ. Βελόπουλου στη Βουλή για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο επικεφαλής της “Ελληνικής Λύσης” Κυρ. Βελόπουλος σχετικά με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά στην ερώτησή του αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: «Το υδάτινο πρόβλημα στη Θεσσαλία – μία οικολογική “βόμβα”»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, αλλά και από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο διακεκριμένων επιστημόνων της περιοχής, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στον θεσσαλικό κάμπο, εξαιτίας της χρόνιας άρδευσης από υπόγεια υδατικά συστήματα. Καταγγέλλουν οι θεσσαλοί αγρότες την ανοχή και τις αυθαίρετες πρακτικές της Πολιτείας, από την δεκαετία του 1980 έως σήμερα, που επιδείνωσαν την κατάσταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στον θεσσαλικό κάμπο.

Οι ανωτέρω τονίζουν, επίσης ότι, στο πρώτο σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας (09/2014) το πρόβλημα αυτό προσέλαβε και την ποσοτική του διάσταση. Αναφέρεται στο παραπάνω σχέδιο ότι, στην λεκάνη του Πηνειού, εκτός από τα ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα, εξαντλούνται και τα μόνιμα υδατικά αποθέματα. Υπολογίστηκε ότι, διακινείται από τα μόνιμα υδατικά αποθέματα ποσότητα νερού ίση με 250 έως 320 εκ. κ.μ. /έτος, ενώ, συνολικά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αντλήθηκαν περίπου 3 δις κ.μ. νερού περισσότερα από το οικολογικά επιτρεπόμενο.

Φυσικά, το πρόβλημα δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και το αρμόδιο Υπουργείο επέλεγαν, εξαιτίας οδηγιών από την ΕΕ, να συμπεριλαμβάνουν στις υπουργικές αποφάσεις τους ως δήθεν «λύση» ένα «μαγείρεμα» αριθμών, που θα ανταποκρινόταν στην κάλυψη των υδατικών ελλειμμάτων. Έτσι, επέλεξαν το απαράδεκτο σενάριο της σταδιακής επιστροφής των υδάτων, στον υδροφόρο ορίζοντα σε μία διάρκεια συνολικά 60 ετών. Ουσιαστικά, δηλαδή, ανεύθυνα παρέπεμψαν το μεγάλο αυτό θέμα στις καλένδες, υποτιμώντας (κυριολεκτικά) τη νοημοσύνη των Θεσσαλών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί:

1. Τι προτίθεσθε να πράξετε, κατά το μερίδιο δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη άντληση των μόνιμων αποθεμάτων νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα του θεσσαλικού κάμπου;

2. Πότε προτίθεσθε να ξεκινήσετε τα απαραίτητα τεχνικά έργα, προκειμένου να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας στην ευρύτερη περιοχή του θεσσαλικού κάμπου;

Σχετικές δημοσιεύσεις