Εκ περιτροπής εργασία: Το μονομερές δικαίωμα του εργοδότη και ο τρόπος αμοιβής

Παράθυρο» για ελαστικοποίηση των συμβάσεων εργασίας, ανοίγει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας που αφορά στο ειδικό επίδομα, -την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ-, η οποία για τον μήνα Μάιο, μετατρέπεται στα 534 ευρώ. Με τα ισχύοντα δεδομένα, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει στη δουλειά το 40% των εργαζομένων, τους οποίους είχε εντάξει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Με την ειδική διάταξη που φέρνει το υπουργείο Εργασίας, οι μισοί από αυτούς, δηλαδή το 20%, μπορεί πλέον με δικαίωμα του εργοδότη να συνεχίσει να εργάζεται σε καθεστώς εκ περιτροπή απασχόλησης με το μισό ωράριο και τον μισό μισθό. Από το υπουργείο Εργασίας σημειώνουν ότι αυτή η απώλεια εισοδήματος για τους εργαζομένους, τουλάχιστον για το 2020, μερικώς θα καλυφθεί με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της επιδότησης εργασίας, αλλά θεωρείται βέβαιο πως δεν θα καλυφθεί στο σύνολό του.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον κανόνα 60%-40%

 

Όσες επιχειρήσεις περιέχονται στην νέα λίστα με τους ΚΑΔ μπορούν να παρατείνουν την αναστολή για περισσότερους από το 60% των εργαζομένων που είναι σε αναστολή. Αντίστοιχα μπορούν να ανακαλούν οριστικά μικρότερο ποσοστό από 40% των αναστολών συμβάσεων εργασίας.

  • Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΚΥΑ μπορούν να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου 60%.
  • Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το παράρτημα της νέας ΚΥΑ, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου 40%. Διατηρείται σε ισχύ και για αυτούς που εξαιρούνται η πρόβλεψη για την ελάχιστη διάρκεια 15 ημερών της αναστολής πριν την οριστική ανάκλησή της.

Σχετικές δημοσιεύσεις