300 εκ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την αγορά ανακοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας

Στις 6 Ιουνίου «ανοίγει» το νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την αγορά παρουσίασε τη Δευτέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Μάξιμο Σενετάκη και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή.

Βασικός στόχος του «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Οι αιτήσεις ξεκινούν την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 12:00 και πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ
-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Προϋπολογισμός 180 εκατ. ευρώ
-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Προϋπολογισμός 39 εκατ. ευρώ
-Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός 21 εκατ. ευρώ

Οι αιτήσεις θα αφορούν στους οκτώ τομείς της ΕΣΕΕ:
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Προϋπολογισμός 41 εκατ. ευρώ
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 54 εκατ. ευρώ
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Προϋπολογισμός 33 εκατ. ευρώ
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Προϋπολογισμός 59 εκατ. ευρώ
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 18 εκατ. ευρώ
7. Αειφόρος Ενέργεια: Προϋπολογισμός 23 εκατ. ευρώ
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Προϋπολογισμός 52 εκατ. Ευρώ

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η πρόοδος της Ελλάδας περνάει μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Προϋπόθεση για ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την βιομηχανία και την αγορά.

Στόχος είναι να παράγουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σ’ αυτό συνδράμουν αποφασιστικά το νέο “Ερευνώ – Καινοτομώ”, αλλά και ο Αναπτυξιακός Νόμος με τα νέα καθεστώτα που μοριοδοτούν τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα κάνει ό,τι είναι εφικτό για να βοηθήσει με χρηματοδοτικά εργαλεία τους ερευνητές και τους επιστήμονες με γνώμονα τη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

 

Σχετικές δημοσιεύσεις