Υπογραφή σύμβασης έργου «Μεταφορά φερτών υλικών και απορριμμάτων από πλημμύρα»

Υπογράφηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδων Αγναντή, μετά από τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο του επιτρόπου,  η σύμβαση για το έργο «Μεταφορά φερτών υλικών και απορριμμάτων από πλημμύρα» συνολικού προϋπολογισμού 469.985,00 , χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».

Ανάδοχος του παραπάνω έργου είναι η εταιρεία ARCALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο ARCALIA Ι.Κ.Ε..

Παρόν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ήταν εκτός του Δημάρχου Φαρκαδόνας και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράδος Παναγιώτης.

Να σημειώσουμε ότι οι εργασίες σπασίματος και μεταφοράς των φερτών υλικών θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σχετικές δημοσιεύσεις