Σχολικά βοηθήματα για Γυμνάσιο – Λύκειο συγκεντρώνει και το 2024 ο Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων και το 2024 συγκεντρώνει βοηθήματα για μαθητές και μαθήτριες
Γυμνασίου και Λυκείου. Σε μια προσπάθεια, αφ’ ενός να μην πεταχτούν βιβλία, αφ’ ετέρου
να βοηθηθούν μαθητές/τριες που τα έχουν ανάγκη, ο Δήμος Τρικκαίων ζητά τη συνδρομή
των πολιτών. Από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 θα
συγκεντρώνονται σχολικά βοηθήματα όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(από Α΄ Γυμνασίου μέχρι Γ΄ Λυκείου) στον πρώτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Τρικκαίων (Γαριβάλδη 8), τις ώρες 09:00 – 13:30.

Τα βιβλία θα διατεθούν μέσω των διευθύνσεων των σχολείων σε μαθητές και μαθήτριες
που τα χρειάζονται.

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει ότι τα βιβλία θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση
και ευχαριστεί εκ των προτέρων τους πολίτες για τη συνεισφορά τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις