Συντήρηση και επισκευή οδών και οδοστρωμάτων στην Τ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων

Εργασίες  και επισκευές των υφιστάμενων διαμορφωμένων ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων, από λακκούβες, τομές είτε μικρές, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, στην Τοπική   Κοινότητα Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων, παρουσία του Αντιδημάρχου  Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού  κ. Γεώργιου Θώμου και του Προέδρου της Τ.Κ Αγιοφύλλου κ. Καραγιάννη Ζήση πραγματοποιούνται σήμερα από το Δήμο Μετεώρων.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εργασίες διαστρώσεως έτοιμου ασφαλτομίγματος σε δρόμους και λοιπούς δημοτικούς χώρους, κατά περίπτωση για την επισκευή λακκουβών, φθορών όπως διάχυτων ρωγμών, απομίξεων, αποκολλήσεων, αποσαθρώσεων κ.λ.π. στην ανωτέρω δημοτική ενότητα, πάντα καθ’ υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων και σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Ο Δήμος Μετεώρων θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις – εργασίες και σε όλες τις τοπικές κοινότητες που υπάρχουν ανάλογα προβλήματα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις