Συμμετοχή της Περ. Θεσσαλίας στις εργασίες της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δίκτυο AREPO, που έχει ως σκοπό την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης Προϊόντων Προστατευμένης Γεωγραφικής Προέλευσης ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, Προϊστάμενος του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και το μέλος της Ομάδας, Γεώργιος Κανάκης, γεωπόνος του ιδίου Τμήματος, παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημέρωση για τον Οδηγό Αξιολόγησης των Γεωγραφικών Ενδείξεων του FAO (Evaluating geographical indications: Guide to tailor evaluations for the development and improvement of geographical indications), που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας οφέλη, τόσο στους ενδιαφερόμενους για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όσο και στους καταναλωτές, τους αγοραστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Στις 25-27 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Würzburg της Γερμανίας η δεύτερη ετήσια συνεδρίαση της ολομέλειας της AREPO για το έτος 2022, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για την πρόταση του νέου ενιαίου Κανονισμού σχετικά με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Μεταξύ των άλλων, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε το επικαιροποιημένο πλαίσιο για το Βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων της Ε.Ε. και παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεταθέσει το θέμα για το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω των έντονων αντιδράσεων των Περιφερειών.

 

Στις επόμενες δραστηριότητες του Δικτύου AREPO περιλαμβάνονται:

         Στις 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες εκδήλωση για την επισήμανση των τροφίμων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει μια εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στην πρόσοψη της συσκευασίας. Η AREPO παρά το γεγονός ότι, συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται μια στροφή προς πιο βιώσιμες και υγιεινές συμπεριφορές, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κατανοούν πλήρως τόσο τις διατροφικές πτυχές ενός τροφίμου όσο και το ρόλο του στο διατροφικό σύστημα αναφοράς. Ωστόσο εκφράζει τις αντιρρήσεις της ως προς το ότι, οι απλουστευμένες και συνθετικές πληροφορίες ενδέχεται να βλάψουν τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί βασικό υποστηριχτή των δράσεων των Περιφερειών για δημιουργίας σήμανσης αποκλειστικά για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων.

         Στις 30 Μαρτίου 2023, η AREPO θα διοργανώσει στις Βρυξέλλες την «Ευρωπαϊκή εκδήλωση ποιότητας και προέλευσης προϊόντων», κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του σχεδίου AGROSMART για την προώθηση και προστασία των προϊόντων ποιότητας και προέλευσης στη διεθνή ψηφιακή αγορά.

 

Στην εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει διάσκεψη για την αναθεώρηση των συστημάτων γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. και δειγματοληψία προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων από περιοχές της AREPO, θα συμμετέχουν οι περιφέρειες μέλη της AREPO έχοντας στη διάθεσή τους ένα περίπτερο για την παρουσίαση των προϊόντων τους.

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, με νεώτερο Δελτίο Τύπου.

Μέσω του AREPO οι Περιφέρειες της Ευρώπης και οι Οργανώσεις παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων προωθούν πολιτικές και προγράμματα διακριτότητας των προϊόντων τους στο διεθνές εμπόριο και αποτροπής των απομιμήσεων ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων.

 

Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ανάμεσα στις πρώτες περιφέρειες της χώρας και της Ε.Ε. στην παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών ποιοτικών ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά είναι κατοχυρωμένα με εισήγηση και φάκελο μελέτης οργανώσεων παραγωγών που ελέγχει το Υπουργείο Γεωργίας και ακολούθως πιστοποιούνται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανονισμούς 1151/2012 (&1234/2007).

 

Παράλληλα, με στόχο την προσθήκη (στη λίστα των 20 ήδη πιστοποιημένων προϊόντων της Θεσσαλίας) νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), εκδόθηκε με Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο με θέμα: «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας». Η Πρόσκληση αφορά την Επιχορήγηση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της Ε.Ε..

 

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31-1-2023.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις