Συγχωνεύονται τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων – Θα δημιουργηθεί μόνο ένα στην έδρα του Δήμου

Με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών συγχωνεύει τα ληξιαρχεία σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες της χώρας (Δήμος Ζαγορίου, Δήμος Βέλου – Βόχας, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Πεντέλης, Δήμος Παιονίας, Δήμος Γρεβενών, Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος Παπάγου-Χολαργού), μεταξύ αυτών και του Δήμου Μετεώρων. Συγκεκριμένα τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ασπροποτάμου, Βασιλικής, Καλαμπάκας, Καστανιάς, Κλεινοβού, Μαλακασίου, Τυμφαίων και Χασίων συγχωνεύονται σε ένα (1) ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο στην έδρα του Δήμου, στην Καλαμπάκα, με ονομασία Ληξιαρχείο Μετεώρων. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω απόφασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022. Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) όλων των Ληξιαρχείων που συγχωνεύονται, κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 31ηςΔεκεμβρίου 2021. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμων Μετεώρων Νομού Τρικάλων, αφού κλείσουν, μεταφέρονται στις έδρες των Δήμων αντίστοιχα και φυλάσσονται επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Οι Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ασπροποτάμου, Βασιλικής, Καλαμπάκας, Καστανιάς, Κλεινοβού, Μαλακασίου, Τυμφαίων και Χασίων του Δήμου Μετεώρων αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης όλων των χρηστών των ανωτέρω Ληξιαρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» (υποσύστημα Ληξιαρχείου) στο Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται.

Σχετικές δημοσιεύσεις