Στην Τεχνική Υπηρεσία για τα έργα ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς

Η πορεία των έργων στον Δήμο Τρικκαίων, τα χρονοδιαγράμματα κι ο γενικότερος σχεδιασμός, ήταν το βασικό αντικείμενο συνάντησης υπό τον Δήμαρχο Νίκο Σακκά. Σε επίσκεψή του στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συναντήθηκε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καταβούτα, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ. Θεοδ. Σαργιώτη και τους προϊσταμένους των τμημάτων, Μελετών και Κατασκευών κ. Σούλα Μπράκη και Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας κ. Βαγγ. Τζίκα.

Μετά και τις αντίστοιχες επισκέψεις του Δημάρχου σε άλλες υπηρεσίες, η συγκεκριμένη εστίασε σε ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και την πορεία των εκτελούμενων έργων.

Σχετικές δημοσιεύσεις