Στενή συνεργασία μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΜΟΔ Α.Ε. για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Βασίλη Σιαδήμα είχε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για το Δήμο Μετεώρων. Αναλύθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΜΟΔ για τη βελτίωση της διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης σε σειρά θεμάτων που αφορούν τις αναπτυξιακές απαιτήσεις του Δήμου. 

 

«Είχα τη χαρά σήμερα να συναντήσω τον καλό φίλο Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. Βασίλη Σιαδήμα και να συζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας σε ένα ευρύ πλαίσιο έργων. Η ΜΟΔ Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ» δήλωσε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος. «Ανέπτυξα στον κ. Σιαδήμα το όραμά μας για ένα πιο λειτουργικό, σύγχρονο, ανθρώπινο και ψηφιακό Δήμο. Δεσμεύτηκε να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια μέσα από μια στενή συνεργασία της ΜΟΔ και του Δήμου μας προκειμένου να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου με την απαραίτητη τεχνογνωσία που θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις σύγχρονες ανάγκες και την πολυπλοκότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε» πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΟΔ Α.Ε. είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με κύρια αποστολή την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε: εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Σχετικές δημοσιεύσεις