Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πύλης

Με δεδομένο το γεγονός ότι:

1ον: Αποτελεί εθνικό στόχο η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, και η επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»,

2ον: Ο Δήμος Πύλης υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο σε ποσό ύψους 39.680,00€,

είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να συντάξει Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο φόρτισης γίνεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν/σταθμεύουν στο Δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.

Ο Δήμος Πύλης, σε πρώτη φάση, έχει ολοκληρώσει την Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης ( δηλ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών).

Έχει επιλεγεί από τις υπηρεσίες του και τον μελετητή το καλύτερο σενάριο – σχέδιο όπου εμφανίζονται οι προτεινόμενες θέσεις για την τοποθέτηση των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης (https://dimospylis.gr).

Κ α λ ο ύ μ ε  όλους τους δημότες, τους Φορείς, επισκέπτες να συμμετέχουν στην διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για την διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου.

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες (μέχρι 30/12/2021).

Θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link. Ηλεκτρονικό Link (Google Form) : https://forms.gle/GoMcDiZyh1SJXrS27.

Σχετικά ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας τονίζει:

«…Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή.

Η  ηλεκτροκίνηση, όσο κι αν φαντάζει μακρινή, είναι εδώ.

Σηματοδοτεί την πράσινη ανάπτυξη και  τη μετάβαση σε μία οικονομία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.

Στο μέλλον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα επικρατήσουν.

Σαν Δήμος θα προχωρήσουμε στην αγορά τέτοιων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της καθημερινότητας.

Είμαι σίγουρος ότι στην συνέχεια θα έρθει η Πολιτεία και θα θεσπίσει κίνητρα για όλους.

Είτε μέτρα απόσυρσης παλιών και επιχορήγησης αγοράς νέων ηλεκτρικών, είτε  με χρηματοδότηση εγκατάστασης οικιακών  Φωτοβολταϊκών συστημάτων φόρτισης.

Καλώ όλους τους Φορείς, τους δημότες, τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στην Δημόσια Διαβούλευση με σκοπό το καλλίτερο αποτέλεσμα…».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις