Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 2 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 24/12/2021 μέχρι και 28/12/2021.

Σχετικές δημοσιεύσεις