Περιφέρεια Θεσσαλίας: Χορήγηση ζωοτροφών σε πληγέντες κτηνοτρόφους – Απαραίτητη η επικοινωνία με τους Δήμους

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τη θεομηνία daniel και αδυνατούν να
σιτίσουν τα ζώα τους, λόγω καταστροφής των αποθηκευμένων τους ζωοτροφών, να
επικοινωνήσουν με τους οικείους Δήμους και να δηλώσουν το είδος και τον αριθμό
του ζωικού κεφαλαίου που έχει διασωθεί, προκειμένου να τους χορηγηθούν
ζωοτροφές για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.

Σχετικές δημοσιεύσεις