Περιφέρεια Θεσσαλίας: Τι δείχνει η πρώτη πανελλαδική έρευνα που δημοσιεύεται στο Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοστατεί στον απαραίτητο μετασχηματισμό για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Ατζέντας 2030

 

Στην πρώτη θέση μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών της χώρας κατατάσσεται η  Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση των πρόοδό της στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η κορυφαία επίδοση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτυπώνεται  στην πρώτη, σε πανελλαδικό επίπεδο,  έρευνα που πραγματοποιήθηκε από  το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDSN Greece, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, με την υποστήριξη της Data Consultants. Μετά τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν,  η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοστατεί στον απαραίτητο μετασχηματισμό για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Ατζέντας 2030 και είναι η  μόνη ελληνική Περιφέρεια που έχει ήδη εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την βιωσιμότητα έως το 2030, κατά περισσότερο από 50%».

 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  είναι μια Περιφέρεια συνεχών επιδόσεων και διακρίσεων με ξεχωριστό αποτύπωμα στην Ευρώπη » δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  « Μετά την επιλογή  της Θεσσαλίας  στην αποστολή της Ε.Ε. για 100 κλιματικά ουδέτερες περιοχές μέχρι το 2030 και στις  200 καλές πρακτικές green deal  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,  έρχεται  μια νέα  ευρωπαϊκή διάκριση που αφορά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε πρωταθλήτρια Περιφέρεια στην Ελλάδα, έχοντας  εκπληρώσει σε ποσοστό 51,65% τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε μια εποχή πολυκρίσης, παράγουμε ένα καλύτερο αύριο με οδηγό την πράσινη ανάπτυξη. Δημιουργούμε αξιόπιστο σύστημα για να μας εμπιστεύονται οι πολίτες. Θέλουμε να ξέρουν ότι τους προστατεύουμε και όχι απλώς να το πιστεύουν. Όλα τα έργα που στρατηγικά σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι μεγάλη τιμή, όταν τα έργα αυτά που συνδέονται με τις ζωές και την καθημερινότητα  των ανθρώπων παντού στη Θεσσαλία διακρίνονται και ξεχωρίζουν. Είμαστε οι πράξεις μας. Αυτές μας χαρακτηρίζουν, μας ορίζουν, μας καθοδηγούν. Με πράξεις μετριόμαστε, στις  πράξεις κρινόμαστε, πριν από τα λόγια μας».

 

 

 

 

Ταυτότητα της έρευνας

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN Greece), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, με την υποστήριξη της Data Consultants, προχώρησαν  στην πρώτη καταγραφή της προόδου επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015 στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συνοπτικά είναι:

ΣΒΑ1: Μηδενική φτώχεια

ΣΒΑ2: Μηδενική πείνα

ΣΒΑ3: Καλή υγεία και ευ ζην

ΣΒΑ4: Ποιοτική Εκπαίδευση

ΣΒΑ5: Ισότητα των φύλων

ΣΒΑ6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

ΣΒΑ7: Φτηνή και καθαρή ενέργεια

ΣΒΑ8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

ΣΒΑ9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

ΣΒΑ10: Λιγότερες ανισότητες

ΣΒΑ11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

ΣΒΑ12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

ΣΒΑ13: Δράση για το κλίμα

ΣΒΑ14: Ζωή στο νερό

ΣΒΑ15: Ζωή στη στεριά

ΣΒΑ16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

ΣΒΑ17: Συνεργασία για τους στόχους

 

Στόχος της μελέτης είναι να βοηθήσει στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής, αλλά και στον εντοπισμό μεγάλων ελλείψεων δεδομένων στο πλαίσιο των ΣΒΑ σε «υποεθνικό επίπεδο» (NUTS2). Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι η Καθηγήτρια στο ΟΠΑ κα. Φοίβη Κουντούρη.

 

Γιατί είναι απαραίτητη παρακολούθηση προόδου σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο;

Το 2015 οι ΣΒΑ υιοθετήθηκαν από εθνικές κυβερνήσεις αλλά με μια ξεκάθαρη αναγνώριση πως οι περιφέρειες και οι δήμοι θα έχουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή τους. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους της ατζέντας 2030 χωρίς τη συμβολή πόλεων και περιφερειών. Οι εθνικές κυβερνήσεις κατέχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή των ΣΒΑ, έχει ωστόσο υπολογισθεί ότι περίπου 65% των στόχων απαιτούν τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών.

 

 

Δείτε αναλυτικά την έρευνα των SDSN Greece, ΟΠΑ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ και του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών εδώ:

https://regionalpolicymonitor.org/ερευνα-η-προοδοσ-των-ελληνικων-περιφε/

Σχετικές δημοσιεύσεις