Παπαστεργίου: Στο Υπουργικό Συμβούλιο το Νομοσχέδιο για την «Απλοποίηση και επιτάχυνση μεταβίβασης ακινήτων και ταχύτερη επίλυση εκκρεμοτήτων κτηματολογίου»

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση της δυνατότητας τελικής υπογραφής στους αναπληρωτές προϊσταμένους, τους προϊστάμενους νομικής υπηρεσίας φορέα και υπαλλήλους Π.Ε. Νομικών, με υπερτοπική αρμοδιότητα, η οποία δίδεται και στους προϊσταμένους.

Προβλέπεται επίσης η επέκταση της πιστοποίησης σε Μηχανικούς Τεχνικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΤΕΕ) ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι. Παράλληλα, καθιερώνεται και νέα πλατφόρμα Νομικού ελέγχου Εγγραπτέων πράξεων (άρθρο 18), η οποία καθίσταται πλέον υποχρεωτική.

Στόχος αυτών των μέτρων είναι να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές πράξεις και σε συνδυασμό με τις Προγραμματικές Συμφωνίες του Κτηματολογίου με Δικηγορικούς Συλλόγους και τη δεξαμενή 1.000 και πλέον δικηγόρων που ξεκινούν εισηγήσεις εντός Νοεμβρίου, να πολλαπλασιαστεί η δυνατότητα καταχώρησης πράξεων πανελλαδικά. Όλα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε ταχύτερες μεταγραφές ακινήτων, αλλά και σε μηδενισμό των εκκρεμοτήτων σε 4-6 μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Με τον νέο νόμο, προχωράει η απαραίτητη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ στην αγοραπωλησία ακινήτου, και αντί της προσάρτησης, το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναλαμβάνει να ειδοποιεί κάθε Δήμο για το εμβαδόν του ακινήτου σε κάθε μεταβολή κυριότητας εντός των ορίων του. Στη συνέχεια οι Δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν το τέλος και αυτό να εισπράττεται μέσω ΑΑΔΕ, ενώ  καταργείται και η υποχρέωση πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος (ΑΚΔ) για το ίδιο ακίνητο.

Όσον αφορά το πρόβλημα έλλειψης κινήτρων αποδοτικότητας εισάγονται οι εξής αλλαγές:

  • Εισάγονται αξιοκρατικά κριτήρια όπως η καθιέρωση bonus επίτευξης στόχων για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο, ενώ διευκρινίζεται και διευρύνεται η αναπλήρωση προϊσταμένων.
  • Τίθενται απολύτως μετρήσιμοι στόχοι στις μεταγραφές ακινήτων, τη διεκπεραίωση άλλων εγγραπτέων πράξεων, την Κτηματογράφηση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.
  • Οι δαπάνες τουbonusθα προέρχονται αποκλειστικά από τα έσοδα του Φορέα που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, χωρίς να επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό.

Στις 30/11/2024 έχει τεθεί η λήξη της γενικής προθεσμίας στην κτηματογράφηση. Θα υπάρχει νέος διαδραστικός χάρτης ατομικής κτηματογράφησης, απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης και μεταβίβασης για τα ακίνητα του Δημοσίου και των Δήμων, αλλά και δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών για τους καλόπιστους ιδιοκτήτες 35 περιοχών.

Σχετικές δημοσιεύσεις