Ομιλητής για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Θανάσης Λιούτας 

Το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΝ περιλαμβάνει και στοχευμένες διατάξεις για την
άμβλυνση των συνεπειών που δημιούργησαν οι θεομηνίες Daniel και Εlias.
Στην αρχή της ομιλίας του ο Θανάσης Λιούτας, τόνισε και περιέγραψε
σημαντικές ρυθμίσεις που έρχονται σε ενεργειακό επίπεδο, με σκοπό να
διευκολύνουν διαδικασίες ΑΠΕ, οι οποίες συναντούσαν δυσκολίες, με δεδομένες
τις δυσμενείς συνέπειες που προκάλεσαν οι πλημμύρες στον τόπο μας.

«Θεσσαλός και εγώ, από τον Νομό Τρικάλων και την πολύπαθη Φαρκαδόνα,
υπογραμμίζω την αναγκαιότητα των σχετικών ρυθμίσεων που έρχονται και τον
βαθμό στον οποίο βοηθούν».

«Είμαστε κατά πάνω στα προβλήματα και από τη θέση του ο καθένας μας
καταβάλλει τον μέγιστο δυνατό αγώνα για ανακούφιση και στήριξη».
Ο Τρικαλινός Βουλευτής τόνισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του νομοσχεδίου,
με το οποίο όπως υπογράμμισε, σταδιακά, στοχευμένα και θεμελιωδώς, οι
πολιτικές που θεσπίζουμε συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην
ανάπτυξη κάθε τόπου και κάθε κοινωνίας.

Με συνεχή την αναφορά του στη βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία, ο κ.
Λιούτας δήλωσε κλείνοντας ότι, «Η πρόβλεψη, η θωράκιση, η διασφάλιση του
οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, του
οικιστικού ιστού και της ανθρώπινης ζωής, αποτελούν καθηλωτικούς μας
στόχους. Στόχους κρίσιμους που εξισώνουν τον λόγο, την πράξη και την ευθύνη,
στην πολιτική μας διαδρομή».

Σχετικές δημοσιεύσεις