Νέα έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Σε Σπαθάδες και Αγρελιά συνεχίζονται τα έργα του Δήμου Τρικκαίων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τόσο οι τσιμεντοστρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία των οικισμών, όσο και η βελτίωση των αγροτικών δρόμων, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καταβούτας, «βοηθούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα χωριά, καθώς ο Δήμος επιδιώκει καλυτέρευση των συνθηκών». Τα έργα στην περιφέρεια του Δήμου συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού και σε συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

Από το γραφείο Τύπου

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις