Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία κοινών δράσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων/Mελών, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχουν θεσπιστεί τακτές επισκέψεις των φοιτητών σε παραγωγικές μονάδες των Μελών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

o          Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

o          Αναβάθμιση δεξιοτήτων των στελεχών των Μελών της Πρωτοβουλίας

o          Ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων/Μελών της Πρωτοβουλίας

o          Διασύνδεση με τις Επιχειρήσεις

o          Διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία

o          Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα

o          Συναντήσεις ανταλλαγής Τεχνογνωσίας

o          Συμμετοχή στην ΟΠΑ News

o          Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδρίων – ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς

o          Δημιουργία AuebCasts

Με αφορμή το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Η διεύρυνση των συνεργασιών του ΟΠΑ με διακεκριμένους  φορείς, αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας και ταυτόχρονα ενδυναμώνουν την προσήλωσή του στο στρατηγικό πυλώνα της εξωστρέφειας και της σύνδεσής του με την αγορά εργασίας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της οικονομίας, μόνο οφέλη μπορούν να απολαμβάνουν από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας δήλωσε: «Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ θέτει ως προτεραιότητα να υποστηρίζει, να επιβραβεύει και να εμπνέει δράσεις φέρνοντας κοντά την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα. Η Πρωτοβουλία αντιλαμβάνεται ως αναγκαία τη διασύνδεση αυτή των Μελών της με τα ελληνικά Πανεπιστήμια για τον περιορισμό του “brain drain”, για την εκπαίδευση της νέας γενιάς στην Ελληνική Επιχειρηματικότητα και Παραγωγή και για τη δημιουργία υψηλού αισθήματος ασφάλειας και αξιοπιστίας στα ελληνικά προϊόντα».

 

Σχετικές δημοσιεύσεις