Μεσοχώρα: Σημαντικό βήμα για το υδροηλεκτρικό

Το μεγάλο και πολύπαθο υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας φαίνεται να παίρνει μπροστά καθώς πλέον οι κινήσεις της ΔΕΗ κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα με την επίλυση των δικαστικών / γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων ώστε να λειτουργήσει ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Μεσοχώρας, η ΔΕΗ κινείται ώστε ο εξοπλισμός να μην απαξιωθεί και να παραμείνει σε καλή κατάσταση.

Έτσι υπέγραψε προ ημερών συμφωνία με τον κροατικό όμιλο KONČAR Elektroindustrija d.d., η οποία συμφωνία αφορά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου που περιλαμβάνει δοκιμές και ανάλυση του εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη θέση της σε λειτουργία.

Ο Όμιλος KONČAR, είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Κροατία και πρωταγωνιστεί στον τομέα της παραγωγής και εγκατάστασης εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η παλιά συμφωνία

Δεν πρόκειται για την πρώτη συμφωνία που υπογράφουν οι δύο πλευρές για τη Μεσοχώρα, αφού η συνεργασία τους για το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια, και συγκεκριμένα το 1996, όταν ο όμιλος KONČAR είχε αναλάβει, μετά από διεθνή διαγωνισμό, την παροχή του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο.

Μάλιστα, ο CEO της KONČAR κ. Gordan Kolak σημειώνει ότι η συμφωνία με τη ΔΕΗ το 1996 ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την κροατική εταιρεία, καθώς σηματοδότησε την προσπάθειά της να επανέλθει στις διεθνείς αγορές και στην ελληνική αγορά μετά τη λήξη του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την ανεξαρτησία της Κροατίας.

Η παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που προέβλεπε η συμφωνία του 1996 ολοκληρώθηκε το 2002, με την KONČAR να εκπληρώνει έτσι τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Οι πολλές περιπέτειες του έργου, όμως, δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα στη ΔΕΗ να προχωρήσει στη λειτουργία της μονάδας, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συμφωνούν στο μεσοδιάστημα να αναλάβει η κροατική εταιρεία τη συντήρηση του εξοπλισμού αυτού.

Η νέα συμφωνία 20 χρόνια μετά την παράδοση του εξοπλισμού προβλέπει, κατ’ απαίτηση της ΔΕΗ, την αξιοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους του αρχικού εξοπλισμού, μετά τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις.

Για το σκοπό αυτό, η KONČAR προτίθεται να αξιοποιήσει στη νέα ομάδα έργου και στελέχη που συμμετείχαν και στην προηγούμενη φάση της συνεργασίας της με τη ΔΕΗ για τη Μεσοχώρα.

 

Πηγή: thessaliaeconomy.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις