Καλές πρακτικές του e – Trikala για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών συζητήθηκαν από τον Δήμαρχο Μετεώρων Λ. Αβραμόπουλο και τον Πρόεδρο του e – Trikala Χρ. Ρόμπο

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου
Τρικκαίων e- Trikala Χριστόφορο Ρόμπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της e-
Trikala Οδυσσέα Ράπτη είχε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος.
Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών που
μπορούν να βοηθήσουν τη νέα Δημοτική Αρχή για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
Δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.

«Είχα τη χαρά να δεχτώ στο γραφείο μου τον Πρόεδρο του e -Trikala Χριστόφορο
Ρόμπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Οδυσσέα Ράπτη. Ο Δήμος Τρικκαίων μέσα
από το e – Trikala τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει μεγάλα βήματα σε θέματα που
αφορούν την λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της πόλης των Τρικάλων και στον
ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στόχος μας ως νέα
Δημοτική Αρχή είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών
προκειμένου να συγχρονίσουμε βασικές υπηρεσίες του Δήμου μας οι οποίες
συμβαδίζουν και ανταποκρίνονται με τις ανάγκες της εποχής μας. Η συνεργασία και
η εξωστρέφεια αποτελούν βασικά συστατικά προκειμένου να ασκήσουμε
αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος όλων των πολιτών του Δήμου Μετεώρων»
δήλωσε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σχετικά με τη συνάντηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις