Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Παπακώστα, συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Χθες, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Παπακώστα-
Παλιούρα, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και ξεκαθάρισε την ακλόνητη δέσμευση της
κυβέρνησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την προώθηση μιας κοινωνίας
που βασίζεται στην αξιοπρέπεια, τον σεβασμό και την ισότητα.
Το Συμβούλιο αποτελεί ένα συλλογικό συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο και
υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΥΚΟΙΣΟ.
Η ανασυγκρότησή του έγινε με την υπ’ αριθ.: 36429/14-06-2024 (ΑΔΑ:
9Μ8Κ46ΝΛ2Α-3ΔΩ) απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
με αρμοδιότητα:
στο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που
στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,
γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή
χαρακτηριστικών φύλου
στην επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και

στην προώθηση και τον συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και την ενίσχυση της
συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.
Στον χαιρετισμό της προς το Συμβούλιο, η Υφυπουργός δήλωσε: "Η αποστολή μας,
αν και σαφής, είναι γεμάτη προκλήσεις. Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία φορούν
συχνά πολλά προσωπεία, εισχωρώντας στον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Είναι
καθήκον μας, και μάλιστα ηθική μας επιταγή, να δείξουμε μηδενική ανοχή απέναντι
σε αυτό το φαινόμενο. Αυτό το Συμβούλιο είναι το ενιαίο μέτωπό μας σε αυτή την
κρίσιμη μάχη για αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα".
Τόνισε τη σημασία της επαγρύπνησης και της ενσυναίσθησης για την αντιμετώπιση
των ζητημάτων του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, υποστηρίζοντας μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές βελτιώσεις, νομικές
προσαρμογές και σημαντικές αλλαγές πολιτικής. Κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να
προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη, τη διορατικότητά τους και την πλήρη
υποστήριξή τους για την προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου η διαφορετικότητα
τιμάται και τα δικαιώματα κάθε ατόμου υποστηρίζονται.
"Ο δρόμος προς την αλλαγή είναι πάντοτε πολύπλοκος, αλλά με σταθερή δέσμευση
στο διάλογο και τη διαφάνεια, μπορούμε να φιλοδοξούμε να μεταμορφώσουμε την
κοινωνία μας".
Μετά τον χαιρετισμό της Υφυπουργού, η συνεδρίαση προχώρησε σε μια αρχική
σύντομη αξιολόγηση του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας. Συζητήθηκαν τα βασικά διδάγματα, οι θετικές πρακτικές και η
ανάπτυξη ενός νέου Οδηγού για τη δημόσια διοίκηση σχετικά με τα ρατσιστικά
εγκλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν επίσης κριτικά τα κενά που εντοπίστηκαν,
αναγνωρίστηκαν οι ελλείψεις στην εφαρμογή και διερευνήθηκαν οι προκλήσεις που
αντιμετωπίστηκαν κατά την αρχική φάση. “Αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση ήταν
απαραίτητη για την ενημέρωση της ανάπτυξης του Νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (2024-2027), το οποίο αποτελεί βασικό
βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες του Συμβουλίου για την επίτευξη των
στόχων του” δήλωσε η υφυπουργός Κ. Παπακώστα.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις