Ζητείται «master plan» για τα νερά στη Θεσσαλία

Τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνάντησης των Γεωτεχνικών στη Λάρισα

 

«Καλούμε τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο (master plan) για έργα και δράσεις στο πολύπαθο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας και να εντάξει άμεσα, προς υλοποίηση κάποια από τα

έργα ταμίευσης υδάτων εντός της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού με γνώμονα, εκτός των άλλων σκοπών, την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας».
Αυτό αναφέρει το ψήφισμα που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων μετά τη συνάντηση, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, που είχαν 10 Οκτωβρίου στη Λάρισα, μετά από πρόσκληση του ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ και του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας.
Αναλυτικότερα το ψήφισμα των τοπικών φορέων αναφέρει τα εξής:
Δηλώνουμε ομόφωνα:
1. Όπως όλοι οι Θεσσαλοί, έτσι και οι οργανώσεις μας ανησυχούμε βαθύτατα γιατί η περιοχή μας, αντιμετωπίζει έντονα και επείγοντα προβλήματα που συνδέονται με το μείζον θέμα των υδάτων, αλλά και με την οικολογική υποβάθμισή της. Η έλλειψη οράματος, σχεδιασμού και αποφασιστικότητας για την επίλυσή τους, υπονομεύει ευθέως το αναπτυξιακό μέλλον της Θεσσαλίας και ειδικότερα τη γεωργία – κτηνοτροφία, τον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
2. Καλούμε τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση:
* Να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο (master plan) για έργα και δράσεις στο πολύπαθο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας.
* Να εντάξει άμεσα, προς υλοποίηση κάποια από τα έργα ταμίευσης υδάτων εντός της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού με γνώμονα, εκτός των άλλων σκοπών, την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.
* Να προωθήσει τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης υδάτων με τη δημιουργία ειδικού φορέα υπό την εποπτεία της γραμματείας υδάτων του ΥΠΕΝ.
* Να μεριμνήσει για ένα πρόγραμμα σταδιακής υποκατάστασης των υπεραντλήσεων από μη ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας των απειλούμενων με πλήρη καταστροφή υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας μέσω τεχνητού εμπλουτισμού και την ανακούφιση των επιφανειακών οικοσυστημάτων (ποτάμια).
* Να δρομολογήσει την επανεκκίνηση των έργων Αχελώου, για λόγους ανωτέρας βίας (λόγω κινδύνων κατάρρευσης) και λόγους δημοσίου συμφέροντος (προστασία της επένδυσης εκατοντάδων εκατ. ευρώ), με παράλληλη εκπόνηση του νέου σχεδίου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά και μερικής μεταφοράς υδάτων, η οποία θα αξιοποιηθεί εκτός από τις αρδεύσεις και για τις επείγουσες προτεραιότητες που έχουν δημιουργηθεί (οικολογική αποκατάσταση, απόθεμα ασφαλείας για περιόδους ξηρασίας), εγκαταλείποντας επιτέλους τη μέχρι σήμερα τακτική της απραξίας και της πλήρους αποστασιοποίησης από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
* Να εντάξει στο σχέδιο ανάκαμψης που θα υποβληθεί στην ΕΕ, όσα από τα προαναφερθέντα έργα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
3. Δηλώνουμε προς την Κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο της χώρας, ότι όλοι οι Θεσσαλοί πολίτες ενωμένοι και χωρίς σκοπιμότητες -με επικεφαλής τους Θεσσαλικούς φορείς- είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα με αμείωτη ένταση και να διεκδικήσουμε, εάν χρειασθεί δυναμικά, την υλοποίηση των έργων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία και παράλληλα στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
4. Ενημερώνουμε την κοινή γνώμη ότι θα αναληφθεί πρωτοβουλία, ώστε η παρούσα δήλωση και τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνάντησης να παραδοθούν στον Πρωθυπουργό, στις κοινοβουλευτικές ομάδες των πολιτικών κομμάτων και σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, πολιτικούς παράγοντες και φορείς της Θεσσαλίας.
Οι φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Γεωπονικοί Σύλλογοι Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, ΠΟΣΓ, Επιμελητήριο Λάρισας, Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Ένωση Αγροτών Λάρισας, ΘΕΣΓΗ, ΘΕΣΤΟ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γεωπονική Σχολή, ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων, ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

 

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία

Σχετικές δημοσιεύσεις