ΕΣΠΑ Θεσσαλίας: Δημοπρατείται το αρδευτικό δίκτυο στα Αμπέλια Βασιλικής

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε έγκριση για τη δημοπράτηση  του έργου «Άρδευση Αμπελιών Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων», με χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ακολουθεί η έγκριση και δημοσιοποίηση του διαγωνισμού από το Δήμο Μετεώρων, που είναι ο  Κύριος και Φορέας Υλοποίησης του έργου.

«Εκσυγχρονίζουμε το πρωτογενή τομέα στην πράξη. Βελτιώνουμε τις  συνθήκες παραγωγής. Ρίχνουμε το κόστος παραγωγής.  Είναι  έργο ζωής γιατί είναι έργο παραγωγής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο, δημοπρατούμε ένα έργο ουσίας που δίνει κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμείνουν στον τόπο τους  και να συνεχίσουν να παράγουν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αρδεύονται 580 στρέμματα

Προβλέπεται κατασκευή αρδευτικών έργων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης, στο αγρόκτημα αμπελιών υπό καθεστώς αναδασμού στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικής,  του Δήμου Μετεώρων. Η συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του έργου ανέρχεται σε 580 στρέμματα.

Τα έργα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επεμβάσεις:

-Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών υδροληψίας από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις ΒΝ-34 και ΒΝ-36, μήκους 1.240 μ., καθώς και όλων των συναφών έργων (συνδέσεις αγωγών κ.α.).

-Κατασκευή δεξαμενής δυναμικότητας 200 μ3.

-Κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκους 7.960 μ.

-Κατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού δικτύου (φρεάτια, σώματα αγκύρωσης, υδροληψίες, κτλ).

-Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού μεταξύ γεωτρήσεων – δεξαμενής.

-Τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών (inverter) στα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις