Εξοικονομώ: Κλείνουν σήμερα Τρίτη οι αιτήσεις

Λήγει η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του υπουργείου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα.

Το κλείσιμο των αιτήσεων θα ακολουθήσει η βαθμολόγησή του, με σημαντικότερο κριτήριο την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50%. Ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.

Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Τα επόμενα βήματα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι για να μάθουν αν θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης, καθώς όπως αναφέρει στην «Η» ο Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ, ΜSc Ευάγγελος Πάνος, θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

  • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, με βάση την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, συντάσσονται ανά περιφερειακή ενότητα πίνακες κατάταξης με τις «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις και τις «επιλαχούσες» αιτήσεις.
  • Εν συνεχεία οι «καταρχήν επιλέξιμες» καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
  • Ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της εξέτασης από τον Φορέα Υλοποίησης των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και η αίτηση θα οδηγείται σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της
  • Ακολούθως εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα.
  • Από την ημερομηνία έκδοσης των άνω Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών /Απορριπτέων αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις
  • Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων και εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα.

Τέλος εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής για την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις