Διαβούλευση στο Δήμο Μετεώρων για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Αξιότιμοι/ες κύριοι και κυρίες,

Ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Γ’ θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μετεώρων».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Νίτσας Λιάπη», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 19:00.

Ο Δήμος βρισκόμενος πλέον στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρεί να προδιαγράψει το σύνολο των μελλοντικών παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν στο Δήμο Μετεώρων, στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων για ένα Δήμο προσβάσιμο, φιλικό και βιώσιμο.

Σχετικές δημοσιεύσεις