Δήμος Τρικκαίων: 24 προσλήψεις εποχικών

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η πρόσληψη οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’).

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται οι παρακάτω θέσεις σε δήμους: 

Φαρσάλων 8

Βόλου 73

Σκοπέλου 13

Τρικκαίων 24

Λοκρών 6

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις