Δήμος Πύλης: Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που έχουν αποσυνδεθεί από δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται για το πρόγραμμα επανασύνδεσης παροχών ρεύματος, όπου εντάσσονται τα νοικοκυριά για τα οποία έχει γίνει αποσύνδεση μέχρι 31.12.2021.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 έως 14:30, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας

-Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

-Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

-Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους

-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α,για νοικοκυριό που στην σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία 67% και άνω

-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού νοσοκομείου, με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον συσκευής μηχανικής υποστήριξης, απαραίτητη για τη ζωή ατόμου του νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης , στο τηλ: 2434350303 καθώς και στο email: [email protected]

Σχετικές δημοσιεύσεις