Αυτοδιοικητικές κάλπες 2023: Πρόστιμα και περιορισμούς σε υποψηφίους και Μ.Μ.Ε.

Στους υποψηφίους που παραβιάζουν τους περιορισμούς των εμφανίσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων  επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 3870/2010. 

Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων και στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής για τον έλεγχο των δαπανών των υποψηφίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις