Αναγνωρίστηκαν ως Κοινότητες οι οικισμοί Αγίου Δημητρίου, Καλοχωρίου και Αχελινάδας Δήμου Μετεώρων

Ένα αίτημα των οικισμών Αγίου Δημητρίου, Καλοχωρίου και Αχελινάδας υλοποίησε ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρος  Γ. Αλέκος, μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών. Το δίκαιο αίτημα των κατοίκων να αποκτήσουν δική τους  οντότητα ως δημοτική κοινότητα έγινε πλέον πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα πλέον  με το υπ’ αριθμόν ΠΔ 89/2022 ( ΦΕΚ 243/τ.Α’/27/12/22) αναγνωρίστηκε ως αυτοτελής ο οικισμός Αχελινάδας του Δήμου Μετεώρων, με το ΠΔ 90/2022 ( ΦΕΚ 243/τ.Α’/27/12/22),  αναγνωρίστηκε  ως αυτοτελής ο οικισμός Αγίου Δημητρίου του Δήμου με το Μετεώρων, με το ΠΔ 91/2022 (ΦΕΚ 243/τ.Α’/27/12/22), αναγνωρίστηκε  ως αυτοτελής ο οικισμός Καλοχωρίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρο ΠΔ οι νόμιμες συνέπειες από την δημοσίευση του παρόντος θα επέλθουν από την επόμενη δημοτική περίοδο.

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων

Θεόδωρος   Γ. Αλέκος

Σχετικές δημοσιεύσεις