Αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες
δικαιούνται κρατική αρωγή, ως εξής:

Υλικές ζημιές
Δικαιούνται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση υλικών ζημιών, ίση με ποσοστό της
ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, με τη συμμετοχή μέλους
του ΕΛΓΑ.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε στοιχεία
ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των πρόχειρων κατασκευών
ποιμνιοστασίων, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων.
Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, την Περιφέρεια και τον
ΕΛΓΑ, μέσω των εκτιμήσεων των επιτροπών κρατικής αρωγής.

Η επιχορήγηση δεν καλύπτει ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, φυτική παραγωγή και φυτικό
κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από το πλαίσιο του ΕΛΓΑ.

Αιτήσεις υποβάλλονται για όλες τις ζημιές στον ΟΙΚΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ.
Ειδικά για το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο, θα γίνεται τηλεφωνική δήλωση στο
υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, στα τηλέφωνα: 2410231300, 2410 231929,
2410231938

Σχετικές δημοσιεύσεις