Άνοιξε το πρόγραμμα​ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα διοχετεύσει πόρους €2,2 δισ.

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα δώσει ισχυρή ώθηση στην αγορά και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -οι οποίες αποτελούν επί της ουσίας τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας

Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα προσφέρει εγγύηση 70%-80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 20.000 έως 10 εκατ. ευρώ) και δάνεια κεφαλαίου κίνησης (από 20.000 έως 500.000 ευρώ),

Προσφέρει νέα δάνεια από 20.000 έως 1.500.000 ευρώ συγχρηματοδότησης, με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου κατά 40% άτοκα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες.

Το ύψος των επενδυτικών δανείων ξεκινάει από 20.000 και θα φθάνει έως και τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ για κεφάλαια κίνησης, το ύψος θα ξεκινάει από 20.000 και φθάνει έως και τις 500.000 ευρώ.

Διάρκεια Δανείων

Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.
ή BS Business Solutions Έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία να Εξυπηρετήσουμε ​την Χρηματοδότηση που θέλετε με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Παρέχουμε πρωτοποριακά, ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα που ταιριάζουν στις δικές σας επιχειρηματικές, ανάγκες.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις