90 χρόνια από την ίδρυση της ΕΑΣ Τρικάλων και του ιστορικού συνεταιρισμού «Καραμαλή»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της συνοικίας Καραμαλή του Δήμου Τρικκαίων,  υπήρξε ένας ιστορικός συνεταιρισμός και συγκεκριμένα ήταν ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς των Τρικάλων. Ιδρύθηκε το έτος 1930 από τους κατοίκους της συνοικίας «Καραμαλή» του Δήμου Τρικκαίων. Ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού ήταν οι Στέφανος Μπαλιάκος, Γεώργιος Δεληλίγκας, Γεώργιος Κοκόγιας ή Βανακλιώτης, Αθανάσιος Μουλιώτας, Ηλίας Θεοχάρης Χρήστος Πάσχος και Κων/νος Εξηνταδέκας.

Ο πρώτος Πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν ο Γεώργιος Δεληλίγκας του Βασιλείου και ακολούθησε ο Κων/νος Εξηνταδέκας μέχρι το 1940, όπου ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω του πολέμου, για να επανιδρυθεί πάλι το 1945 από τον Δημήτριο Δεληλίγκα του Γεωργίου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Πρόεδρος και στη συνέχεια εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην ΕΑΣ Τρικάλων από το 1949 έως το 1982. Διετέλεσε και στο Δ.Σ. της ΕΑΣ Τρικάλων το 1965-66, αλλά παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Στη συνέχεια ακολούθησαν Πρόεδροι στο συνεταιρισμό «Καραμαλή» οι Βασίλειος Θεοχάρης, Ευάγγελος Χλιούρας, Κων/νος Χλιούρας, Βασίλειος Βουτσέλας, Γιάννης Καρατζάς, και τελευταίος Πρόεδρος διετέλεσε ο Γεώργιος Δεληλίγκας του Δημητρίου μέχρι την διάλυση του συνεταιρισμού.

Η ΕΑΣ Τρικάλων ιδρύθηκε το 1930. Ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκε η Ένωση ήταν ο συνεταιρισμός «Καραμαλή». Ο πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Ηλίας Γ. Θεοχάρης, ο οποίος ήταν γαμπρός από θυγατέρα του Δημάρχου Τρικκαίων Βασιλείου Γ. Δεληλίγκα. Σημερινός Πρόεδρος της ΕΑΣ Τρικάλων είναι ο Αχιλλέας Λιούτας.

 

Γεώργιος Δ. Δεληλίγκας

Τέως Πρόεδρος συνεταιρισμού «Καραμαλή» Δήμου Τρικκαίων

 

Σχετικές δημοσιεύσεις