Ψηφιακή εφαρμογή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις των σχολείων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα, δημιούργησε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω του τμήματος Πληροφορικής που διαθέτει, όπου με εύκολο και γρήγορο τρόπο, όλες οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να καταχωρίζουν τις δράσεις και τις εκδηλώσεις τους. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί με τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου να καταχωρίσει τη δράση ή την εκδήλωση της, αναρτώντας: α) τίτλο, β) σύντομη περίληψη, γ) κοινό στο οποίο απευθύνεται (για μαθητές/τριες, για εκπαιδευτικούς, για γονείς, για όλους), δ) σχετική φωτογραφία, ε) συνημμένο δελτίο τύπου ή ανακοίνωση.

Κάθε ανάρτηση εκδήλωσης ή δράσης των σχολικών μονάδων καταγράφεται σε μια λίστα, η οποία εφόσον επιλεχθεί ανοίγει με τα δεδομένα της και ταυτόχρονα καταγράφεται οπτικά σε ειδικό χάρτη (google maps)  με τη μέθοδο του mapping. Επιπρόσθετα υπάρχει αρχείο εκδηλώσεων. Έτσι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερωθούν για  εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής με τίτλο «Ημερολόγιο Εκδηλώσεων Σχολείων» στοχεύει να ενισχύσει τη λογική «σχολείο ανοικτό στην κοινωνία» παρέχοντας εύκολα και γρήγορα πληροφόρηση για τις εκδηλώσεις και δράσεις των σχολείων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Για την παραπάνω δράση ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, ειδικότητας Πληροφορικής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με τη συνεργασία του τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με επικεφαλής τον κ. Δημητρίου Κωνσταντίνο, κάνουμε πράξη τις απαιτήσεις των καιρών για ψηφιακό μετασχηματισμό και στην εκπαίδευση με μια πλατφόρμα, όπου εκπαιδευτικοί, σχολεία, γονείς και πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα με εύκολο τρόπο να πληροφορούνται όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Έτσι τα σχολεία θα απαλλαγούν από την καθημερινή αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για  να ενημερώνουν για όλα αυτά που γίνονται στα σχολεία μας. Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Σε επόμενο διάστημα θα σας ενημερώσουμε για τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν στόχο να μειώσουν τις γραφειοκρατία στα σχολεία και στα γραφεία της Διεύθυνσης κατά 40-50%, καθώς επίσης και να απλουστεύσουμε διαδικασίες».

Η εφαρμογή βρίσκεται απευθείας στην ιστοσελίδα: https://srv-dide.tri.sch.gr/events/  ή μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων https://srv-dide.tri.sch.gr/newsite/   – Εικονίδιο Σχολικές εκδηλώσεις.

 

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις