Χρ. Τριαντόπουλος: Νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς Δήμους του νομού Τρικάλων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση από τις πλημμύρες

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου
Λιβάνιου, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου
Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την
Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου
Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη
Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, νέα πρόσκληση του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο
«Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού V» (ΑΔΑ: ΡΞΔΧ46ΜΤΛ6-
1ΩΟ).

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 32,18 εκατ. ευρώ,
προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις
επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel»
και «Elias», στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση νέας έκτακτης χρηματοδότησης προς
τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνολικού ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα:
 800.000 ευρώ προς το Δήμο Μετεώρων για την αποκατάσταση υποδομών από
φυσική καταστροφή Daniel.
 400.000 ευρώ προς το Δήμο Πύλης για αποκαταστάσεις υποδομών και
εγκαταστάσεων λόγω καταστροφών από τη θεομηνία Daniel στην Τοπική Κοινότητα
Περτουλίου.
 500.000 ευρώ προς το Δήμο Πύλης για αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και
δίκτυα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
 1.000.000 ευρώ προς το Δήμο Τρικκαίων για υπηρεσίες αποκατάστασης και
διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων (Daniel).
 200.000 ευρώ προς το Δήμο Τρικκαίων για ανάγκες σίτισης και στέγασης
πλημμυροπαθών (Daniel).
 200.000 ευρώ προς την ΔΕΥΑ Μετεώρων για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυο από
φυσική καταστροφή (Daniel).
 200.000 ευρώ προ την ΔΕΥΑ Τρικάλων για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα από
φυσική καταστροφή (Daniel).

Έτσι, μέχρι τώρα, σύμφωνα με το σύνολο των εγκρίσεων έκτακτης χρηματοδότησης προς
τους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τη διαχείριση αναγκών και την
αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών μετά τις πλημμύρες του
Σεπτεμβρίου του 2023, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 14.180.000 ευρώ,
εκ των οποίων τα 2.500.000 ευρώ αφορούν το Δήμο και την ΔΕΥΑ Μετεώρων, τα 3.500.000
ευρώ αφορούν το Δήμο και την ΔΕΥΑ Πύλης, τα 3.230.000 ευρώ αφορούν το Δήμο και την
ΔΕΥΑ Τρικάλων και τα 4.950.000 ευρώ αφορούν το Δήμο και την ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας.
Φυσικά, αντιστοίχως σημαντικές είναι και οι πιστώσεις προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για
έργα και παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική
αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνεχίζεται η στήριξη της περιοχής, η οποία πιέστηκε
από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου που έπληξαν πολλές περιοχές της
Θεσσαλίας. Έτσι, σύμφωνα με τη νέα έκτακτη χρηματοδότηση εγκρίθηκαν επιπλέον 3,3
εκατ. ευρώ, με το άθροισμα όλη αυτή την τελευταία περίοδο να διαμορφώνεται στα 14,2
εκατ. ευρώ προς τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Και,
φυσικά, η στήριξη και η χρηματοδότηση των ΟΤΑ θα συνεχιστεί καθώς προχωράει η
ωρίμανση του σχεδιασμού της αποκατάστασης όλων των πληγεισών περιοχών της
Θεσσαλίας».

Σχετικές δημοσιεύσεις