Χρήστος Μιχαλάκης: Συνεχείς παρεμβάσεις όπου απαιτείται

Ενισχύονται τα αναχώματα του Ληθαίου στο ύψος του ΤΕΦΑΑ

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και στα αναχώματα του Ληθαίου στο
ύψος του ΤΕΦΑΑ, από μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και ενίσχυση των
αναχωμάτων, με στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ ήδη βρίσκονται
σε προχωρημένο στάδιο.

Τον συντονισμό των παρεμβάσεων και των αποκαταστάσεων σε όλο το εύρος του Νομού
έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, ο οποίος και παρακολουθεί καθημερινά τις
εργασίες ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να μην χαθεί χρόνος. Όπως
σημειώνει «η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχει μηχανήματα που επιχειρούν σε όλο το
Νομό με σκοπό την αποκατάσταση και ενίσχυση των αναχωμάτων και πιστεύω πως ήδη οι
εργασίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Ασφαλώς, οι παρεμβάσεις θα είναι
συνεχείς και θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε όπου απαιτείται, κάνοντας ότι είναι δυνατό
για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Ήδη στην περιοχή του ΤΕΦΑΑ οι εργασίες
έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στα αναχώματα του Ληθαίου με το έργο να
συνεχίζεται».

Σχετικές δημοσιεύσεις