Τρίκαλα: Η Lidl κατεδαφίζει το ένα κατάστημα και κάνει μεγαλύτερο

Τον δρόμο για την κατασκευή νέου καταστήματος της Lidl στα Τρίκαλα, επιφάνειας σχεδόν 2.000 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση υπάρχοντος καταστήματος, άνοιξε η απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση παρεκκλίσεων από τις τρέχουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Πρόκειται για το κατάστημα του 1ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας, το οποίο, σύμφωνα με άδεια κατεδάφισης που εκδόθηκε τον Μάιο του 2021, πρόκειται να κατεδαφιστεί, προκειμένου να ανεγερθεί στη θέση του, κτίριο ισόγειας υπεραγοράς με τμήμα υπογείου, επιφάνειας κάλυψης – δόμησης 1.999,75 τ.μ. και όγκου 10.999,67 κυβικών μέτρων, σε γήπεδο εμβαδού 10.138,57 τ.μ.

Ειδικότερα, οι παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν αφορούν στις εξής περιπτώσεις: Πρώτον, το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου θα ανέλθει σε 19,724%, αντί του 10% που επιτρέπεται κανονικά και 20% κατ ́ανώτατο όριο παρέκκλισης.

Δεύτερον, η συνολική επιφάνεια του κτιρίου θα ανέλθει σε 1.999,75 τ.μ., αντί των 600 τ.μ., και ο συντελεστής δόμησης σε 0,19724 αντί του 0,20 κατ’ ανώτατο όριο παρέκκλισης για τα κτίρια αυτής της κατηγορίας.

Τρίτον, ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης θα ανέλθει σε 10.999,67 / 10.138,57 = 1,0849 > 1,0848 (0,19724 Χ 5,50) που επιτρέπεται κανονικά και 1,0849 < 1,10 (5,5 Χ 0,2) κατ ́ ανώτατο όριο παρέκκλισης.

Σπύρος Πιστικός

 

Πηγή: thessaliaeconomy.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις