Το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου ζητά αναβολή της συζήτηση και ψήφισης του σν «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Ως «Δίκτυο Πίνδος» ζητούμε την αναβολή της συζήτησης και της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» καθώς θεωρούμε πως, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, απαιτείται δίχως καμία αμφιβολία, η μέγιστη συμμετοχικότητα και μία πολύπλευρη διαβούλευση.

Κατά την άποψή μας, η χρονική στιγμή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες εν μέσω πανδημίας δεν είναι εκείνες οι οποίες θα επέτρεπαν να αναπτυχθεί ένας ευρύς, ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος. Διάλογος που ήδη καταμαρτυρείται από την απόσπαση πολλών σχολίων κατά τη φάση της αρχικής αλλά εξαιρετικά σύντομης περιόδου όπου αναρτήθηκε το νομοσχέδιο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης.

Αντιθέτως, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες ώστε να προσμετρηθεί εν τοις πράγμασι και μάλιστα με ξεχωριστή βαρύτητα, ως αρμόζει, η γνώμη και η επιχειρηματολογία των αυτοδιοικητικών οργανισμών, της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Διατάξεις που ενδεικτικά αφορούν στην τροποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ, στην κατάργηση της αυτοτέλειας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Εθνικών Πάρκων, στις αλλαγές που προτείνονται στις χρήσεις γης των περιοχών αυτών και σε πολλά ακόμα υψηλής σπουδαιότητας ζητήματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με το μέλλον της περιοχής μας, δεν είναι δυνατό να δρομολογούνται και να αποφασίζονται σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα το περιθώριο βελτιωτικών παρεμβάσεων, καταγραφής διαφορετικών απόψεων, συζήτησης ενδεχόμενων αντιρρήσεων, αναγνώρισης πιθανών σημείων σύγκλισης ή κατάθεσης προτάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα αναφορικά με το κρίσιμο αυτό θέμα πρέπει να συνεχιστεί. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η προστασία του οικοσυστήματος, η βιοποικιλότητα ως βασικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης, η προώθηση της πράσινης ενέργειας χωρίς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και η χάραξη «bottom up» στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν για το «Δίκτυο Πίνδος» αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες.

Εξάλλου, η κεντρική και νότια Πίνδος – η καρδιά της Ηπειρωτικής Ελλάδος – δέχεται πιέσεις χωροθετήσεων έργων και δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα οφείλει να διαφυλαχτεί από όλους εμάς, τους εταίρους του Δικτύου και τους εκπροσώπους των ορεινών και μειονεκτικών Δήμων μας, το περιβάλλον ως κεφάλαιο αλλά και κληρονομούμενο στοιχείο. Το τελευταίο, αποδεικνύει, τη σημασία που θα έχει η οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στη μελλοντική ευημερία του τόπου μας και των κατοίκων μας.

Για το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Στεργίου

Δήμαρχος Αργιθέας

Σχετικές δημοσιεύσεις