ΤΕΦΑΑ: Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την πρόσβαση ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TeamUp «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό» που υλοποιείται στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την πρόσβαση ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις και πληροφορίες για τα άτομα με νοητική αναπηρία, στρατηγικές για την διευκόλυνση της πρόσβασης στον αθλητισμό και της ενσωμάτωσης ατόμων με νοητική αναπηρία, οδηγίες για την εξατομικευμένη προσέγγιση της άθλησής τους, οδηγίες και κατευθύνσεις οργάνωσης αθλητικών γεγονότων καθώς και υλικό για την εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί σε τρεις ενότητες για κάθε μία από τις οποίες έχει αναπτυχθεί ένα αρχείο κειμένου και μία  παρουσίαση powerpoint. Επίσης έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει για τον έλεγχο των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ισπανικά, ρουμάνικα και κροατικά  και είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dlot.eu. Το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή στην συγκεκριμένη πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού. Την ευθύνη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού είχαν τα μέλη της ομάδας του ΤΕΦΑΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με επικεφαλή τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος κ. Κοκαρίδα Δημήτριο.

Το πρόγραμμα TeamUp «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό» στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε άτομα  με νοητική αναπηρία μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στον αθλητισμό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) (Βέλγιο) που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και οι οργανισμοί  Fundacion Espurna (Ισπανία), Experienta Multisport (Ρουμανία) και Health Life Academy (Κροατία). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για το ΤΕΦΑΑ είναι ο καθηγητής Μάριος Γούδας και συμμετέχουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κοκαρίδας και το μέλος εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, Αθανάσιος Κολοβελώνης. Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

 

Σχετικές δημοσιεύσεις