Τα 100+1 δημόσια κτίρια που αλλάζουν το ενεργειακό αποτύπωμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας-

Σε μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
κατά 49.257.636 Κιλοβατώρες κατ' έτος και σε ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου κατά 17.973 τόνους Ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα CΟ2
οδηγούν τα έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο σύνολο του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της, που πρώτη στη χώρα σχεδίασε, δημοπράτησε και
ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μειώνει ετησίως κατά 79% την κατανάλωση
ενέργειας και κατά 10.800 τόνους το διοξείδιο του άνθρακα.
«Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε# ένα με το περιβάλλον και το αποδεικνύουμε
με πράξεις» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Συνολικά 101 σχολικά
συγκροτήματα, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Δικαστικά Μέγαρα, Επιμελητήρια και
άλλα δημόσια κτίρια παντού στη Θεσσαλία συγχρονίζονται με την εποχή, μειώνουν
το ενεργειακό τους αποτύπωμα, εξοικονομούν πολύτιμους χρηματικούς πόρους.
Σε περίοδο ενεργειακής και κλιματικής κρίσης, προεξοφλούμε το μέλλον. Έχουμε σε
εξέλιξη ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα έργων ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού
προϋπολογισμού 108,6 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε συνεργασία
με Δήμους και φορείς, δημιουργούμε ένα βιώσιμο, ανθεκτικό αύριο, για το
περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία. Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να
το κάνεις».
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας:
-πρωτοστατεί στον απαραίτητο μετασχηματισμό για την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Ατζέντας 2030 και είναι η μόνη ελληνική
Περιφέρεια που έχει ήδη εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την βιωσιμότητα, σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 50%
-επιλέχτηκε και συμμετέχει στην αποστολή της Ε.Ε. για 100 κλιματικά ουδέτερες
περιοχές έως το 2030
-Τα «πράσινα» κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν επιλεγεί στα 200 καλύτερα
Green Deal έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση».
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο για το Περιβάλλον
GREEN AWARD 2021 στην κατηγορία «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Πολιτικές σε
Περιφέρεια» (THE ECONOMIST και powergame.gr) για το σύνολο των green deal
έργων της.
-Το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 συμβάλλει τόσο στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα όσο και στην
ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος, της οικονομίας και τηςκοινωνίας με έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 88,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. η «κλιματική ανθεκτικότητα» αποτελεί μεταξύ
άλλων κριτήριο αξιολόγησης για ένταξη σε πρόγραμμα, για υποδομές με διάρκεια
ζωής μεγαλύτερη των 5 ετών.

 

Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στην Π.Ε. Τρικάλων
Σχολικά κτίρια: 5ο Δημοτικό Τρικάλων, 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 5ο Γυμνάσιο
Τρικάλων, 5ο Λύκειο Τρικάλων, Γυμνάσιο- Λύκειο Βαλτινού, 2ο Δημοτικό
Οιχαλίας, Γυμνάσιο Πύλης, Γενικό Λύκειο Πύλης, Δημοτικό Βασιλικής, Γενικό
Λύκειο Καλαμπάκας
Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Κέντρο Υγείας
Φαρκαδόνας
Δημόσια κτίρια: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις