Τα Τρίκαλα κεντρική αποθήκη για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού!

Τα Τρίκαλα ορίσθηκαν ως μία από τις έξι φαρμακαποθήκες στις οποίες θα αποθηκεύονται τα εμβόλια μόλις φθάνουν στη χώρα και από εκεί θα διοχετεύονται στα κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα.

Θα φθάνουν δε με την επίβλεψη της αστυνομίας ή και του στρατού!

Σχετικές δημοσιεύσεις