Σχολικά Γεύματα: Τα σχολεία των Τρικάλων στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία ορίζει τα Δημοτικά Σχολεία , στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα π  «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία,  για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα σχολεία των Τρικάλων στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • 9ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 11ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 13ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 14ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 16ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 17ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 18ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 20ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 22ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 24ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • 25ο Δημοτικό Σχολεία Τρικάλων
 • Δημοτικό Σχολείο Βαλτινού
 • Δημοτικό Σχολείο Γλίνους
 • Δημοτικό Σχολείο Διαλεκτού
 • Δημοτικό Σχολείο Κεφαλόβρυσου
 • Δημοτικό Σχολείο Μ. Κεφαλόβρυσου
 • Δημοτικό Σχολείο Μεγάρχης
 • Δημοτικό Σχολείο Παλαιόπυργου
 • Δημοτικό Σχολείο Ράξας
 • Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος

Σχετικές δημοσιεύσεις