Συνεχίζουμε να #ΜένουμεΣπίτι και να τηλεφωνούμε στις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζονται πλήρως, χωρίς εξαιρέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει κυρίαρχη η ανάγκη να μειώνουμε τις μετακινήσεις μας και να χρησιμοποιούμε για τους απαραίτητους λόγους, τα έντυπα και τα SMS παροχής άδειας.
Ένα βασικό στοιχείο, παραμένει η μείωση των μη απαραίτητων μετακινήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων. Από την πρώτη στιγμή, δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το πώς εξυπηρετούνται οι πολίτες, ειδικά αν πρόκειται για επείγουσα κατάσταση. Είναι, επομένως, διαθέσιμοι σε κάθε πολίτη, οι παρακάτω τηλεφωνικοί αριθμοί, ώστε ο κάθε πολίτης να επικοινωνεί για θέματα προετεραιότητας:

 1. Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: 24313 51160 και 24313 51168
 2. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: 24313 51297 και 24313 51182
 3. Εμπορικές Δραστηριοτήτες: 24313 53515
 4. Οικονομικά γενικά:. 24313 51119 και 24313 51145.

Κατ’ εξαίρεση, για απαραίτητες βεβαιώσεις: 24313 51111 και 24313 51113

 1. Κοινωνική Μέριμνα, στα τηλ. 24310 63218 και 24310 63211
 2. Παιδεία – Πολιτισμός & Αθλητισμός, στα τηλ. 24313 53570, 24313 53506 και 24313 53566
 3. Τεχνική Υπηρεσία, στα τηλ. 24310 63230 και 24310 63246
 4. Πολεοδομία, στα τηλ. 24313 51245 και 24313 51235
 5. Καθαριότητα – Ηλεκτροφωτισμός & πράσινο, στο τηλ. 24310 33404
 6. Δημοτική Αστυνομία, στα τηλ. 24313 53554 και 24313 53552
 7. Για κάθε άλλη πληροφορία στη Γραμμή Δημότη, τηλ. 24310 20000
 8. Για τα θέματα Τηλεφροντίδας (τηλε-πιεσοσακχαρόμετρο και αισθητήρες κίνησης), στο 2431022899

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων επικοινωνεί με τον κάθε έναν δικαιούχο ΤΕΒΑ χωριστά, για τη διανομή των τροφίμων.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πληρωμές συνεχίζονται στην Οικονομική Υπηρεσία, αλλά γίνονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ με την τήρηση των οριζομένων μέτρων προφύλαξης (ελεγχόμενη είσοδος, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.).

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Σχετικές δημοσιεύσεις