Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας η παράκαμψη Τρικάλων από Μεγαλοχώρι έως Καλαμπάκα

Νέα δεδομένα  οδικής ασφάλειας και άνεσης σε μια από τις σημαντικότερες οδικές συνδέσεις της Θεσσαλίας αλλά και όλης της χώρας δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την  χρηματοδότηση μελέτης, προϋπολογισμού  1.221.150,18 ευρώ  για τη βελτίωση του τμήματος της παράκαμψης Τρικάλων από τον νέο κυκλικό  κόμβο Μεγαλοχωρίου μέχρι τον  κυκλικό κόμβο στο Δέλτα Καλαμπάκας, συνολικού μήκους 5,4 χλμ.  Η μελέτη  εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας και οδηγεί σε έργο  ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Δακτυλίου Τρικάλων που διαπλατύνεται, αποκτά τρεις  νέους κυκλικούς κόμβους και παράπλευρο οδικό δίκτυο μήκους 10,8 χλμ για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

«Ευχαριστώ τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη και τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο, για την άριστη συνεργασία που έχουμε και οδηγεί σε απτά αποτελέσματα και έργα ουσίας για τη Θεσσαλία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου στα Τρίκαλα. Η εικόνα σήμερα στην περιοχή είναι απογοητευτική. Πρόκειται για ένα δρόμο επικίνδυνο,  ασυντήρητο, με πολλά προβλήματα. Κάναμε μια προεκτίμηση μελέτης, τη στείλαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης που ανταποκρίθηκε άμεσα  και την εντάξαμε  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να έχουν και σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Ολοκληρώνουμε τον περιφερειακό    δακτύλιο   Τρικάλων, με 3 κυκλικούς κόμβους στις οδούς  Τσιτσάνη, Καλαμπάκας και στο Ρίζωμα, ενώ μελετάμε και την ανισόπεδο διάβαση. Με παράπλευρο οδικό δίκτυο 10,8 χλμ διασφαλίζεται η ορθή σύνδεση και η ασφάλεια των επιχειρήσεων. Βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια, την ταχύτητα της πρόσβασης, μειώνουμε τους περιβαλλοντικούς ρύπους, αυξάνουμε το τουριστικό ρεύμα προς Καλαμπάκα και Μετέωρα. Σε μια δύσκολη περίοδο, ανεβαίνει η αξία της γης και η περιουσία των ανθρώπων που έχουν επενδύσει διαχρονικά  στην περιοχή» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 

Η μελέτη

Το αντικείμενο της μελέτης είναι :

-Η μελέτη διαπλάτυνση /βελτίωση της κύριας αρτηρίας  του οδικού τμήματος της παράκαμψης Τρικάλων μήκους 5,4 Κm (περιφερειακής )

-Η  μελέτη κατασκευής τριών ενδιάμεσων ισόπεδων κόμβων ( κυκλικών )  στις διασταυρώσεις με  την  οδό Τσιτσάνη , με την οδό Μακεδονίας –Λογγακίου και  την οδό Ριζώματος .

– Η μελέτη κατασκευής παράπλευρου οδικού δικτύου στο εν λόγω τμήμα

-Η μελέτη επέκτασης του τεχνικού της γέφυρας Ληθαίου , η μελέτη νέου Τεχνικού άνω διάβασης της Επ. Οδού Τρικάλων Ριζώματος , η μελέτη επέκτασης τεχνικού κάτω διάβασης πεζών στη Χ.Θ 2+900 , και η μελέτη επέκτασης κιβωτοειδούς οχετού στη Χ.Θ  3+000

-Η τοπογραφική μελέτη –κτηματολόγιο της οδού

-Η μελέτη αποχέτευσης της οδού

-Η μελέτη γεωτεχνικών Ερευνών –Μελετών

-Η γεωλογική μελέτη της οδού

-Η περιβαλλοντική μελέτη της οδού

-Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της οδού

-Η μελέτη Σήμανσης –Ασφάλισης της οδού

 

Σκοπιμότητα

Η  παράκαμψη Τρικάλων,  αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού 6  Βόλος -Λάρισα – Τρίκαλα -Ιωάννινα, μιας από τις πιο σημαντικές οδικές συνδέσεις με πολλαπλό χαρακτήρα στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας. Συγκεκριμένα :

– Είναι τμήμα του περιφερειακού   δακτυλίου   Τρικάλων  και με την κατασκευή του έργου η πόλη των Τρικάλων αποκτά  ολοκληρωμένο περιφερειακό δακτύλιο .

– Είναι τμήμα κάθετου άξονα σύνδεσης με την Ε65 .

-Εξυπηρετεί την πρόσβαση προς περιοχές (Μετέωρα –Καλαμπάκα ) με σημαντική τουριστική δραστηριότητα και προοπτική μεγαλύτερης ακόμη τουριστικής  ανάπτυξης.

-Η σημερινή κατάσταση της οδού, δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις παραπάνω λειτουργίες της και τους αντίστοιχους κυκλοφοριακούς φόρτους και υπολείπεται των προδιαγραφών που προβλέπονται από τους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας .

Με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του εν λόγω οδικού τμήματος , που αποτελεί διαπεριφερειακή οδική σύνδεση αλλά και τοπικό δίκτυο σύνδεσης τουριστικών περιοχών , θα εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής σύνδεση των πόλεων Τρικάλων και Λάρισας και τουριστικών περιοχών, ενώ μέσω του προτεινόμενου παράπλευρου δικτύου θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μείωση της χρονοαπόστασης, αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, μείωση του κόστους μεταφοράς, προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των καυσαερίων, σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις